O firmie Oferta Szkolenia E-learning Akcesoria BHP Kontakt Aktualności


Oferta

Oferujemy Państwu usługi zakresu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska:Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

-pełnienie obowiązków służby bhp,

- ocena ryzyka zawodowego

- sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

- opracowywanie instrukcji bhp,

- ocena maszyn pod względem minimalnych wymagań oraz ocenę zgodności maszyn,

- dobór środków ochrony idywidualnej oraz zbiorowej,

- sporządzanie opinii związanych z bhp do wniosków o dotacje unijne,

- opracowywanie i wdrażanie procedur i zarządzeń,

- sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz doradztwo prowadzenia akt osobowych,

- kontrolne badania środowiska pracy ( oświetlenie, hałas, wentylacja ),

- badania elektronarzędzi,

- i inne.
Ochrona Przeciwpożarowa

- nadzór ochrony przeciwpożarowej (p.poż.),

- bieżące przeglądy stanu bezpieczeństwa pożarowego,

- sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- dobór środków gaśniczych,

- i inne.Ochrona Środowiska

- sporządzanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,

- sporządzanie zbiorczych zestawień wytworzonych odpadów,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów (miesięcznej),

- przeprowadzanie wewnętrznych auditów z zakresu ochrony środowiska,

- opracowanie dokumentacji, będących załącznikami do wniosków o uzyskanie pozwoleń
i decyzji z zakresu ochrony środowiska, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

- aktualizacja aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska,

- doradztwo we wdrażaniu i certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001),

- reprezentowanie firm przed organami zewnętrznymi w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska. ,

- ocena zgodności instrukcji istniejących w zakłądzie z przepisami ochrony środowiska,

- i inne.  

PARTNERZY:
BHP Bielsko Biała bhp Katowice BHP BIELSKO Tychy bhp Czechowice Dziedzice behapowiec ocena ryzyka bhp ochrona środowiska ppoż