O firmie Oferta Szkolenia E-learning Akcesoria BHP Kontakt Aktualności


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Oferujemy profesjonalny udział w procesie oceny ryzyka zawodowego oraz szkolenia z zakresu dokonywania oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń i zapobiegania zagrożeniom.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o .

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO.

Ocena ryzyka zawodowego jest bardzo istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem pracy, a także w zarządzaniu każdym podmiotem gospodarczym. Oceniać ryzyko oraz informować o ryzyku swoich pracowników zobowiązany jest każdy pracodawca na mocy kodeksu pracy. Wymagania jakie powinna spełniać ocena ryzyka zawodowego zawarte są w wielu rozporządzeniach, między innymi:.

- Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, Poz. 1650 z późn. zm.)
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86),
- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.).

Ocena ryzyka przede wszystkim powinna stać się pomocnym narzędziem pracy każdej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy. Prawidłowa identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka pozwala na prowadzenie odpowiedniej profilaktyki i minimalizacji zagrożeń u źródła.

Nadzorowanie ryzyka zawodowego oraz zagrożeń w organizacji musi nadążać za rozwojem każdego przedsiębiorstwa i zachodzącymi w nim zmianami. Często organizacyjnie znikoma zmiana, może w rzeczywistości w sposób znaczący wpłynąć na ryzyko zawodowe, czyli na zmianę warunków pracy.

Firma JOLMET specjalizuje się w przeprowadzaniu kompleksowej identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego w oparciu o różnego rodzaju metody oceny.

Jednorazowa ocena jest tylko oceną stanu obecnego i nie może uwzględnić wszystkich przyszłych zmian, które zajdą w przedsiębiorstwie, np. takich jak zmiana sprzętu, wyposażenia, stosowanych materiałów, czy środków chemicznych. Z tej przyczyny proponujemy usługe polegającą na opracowaniu specyficznej dla danej organizacji procedury oceny ryzyka. Odpowiednia procedura regulująca mechanizm oceny ryzyka zawodowego pozwala na efektywny nadzór nad zagrożeniami i bezpieczeństwem pracy.

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego w oparciu o polską normę PN-N-18002
"Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"
"Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego"  

PARTNERZY:
BHP Bielsko Biała bhp Katowice BHP BIELSKO Tychy bhp Czechowice Dziedzice behapowiec ocena ryzyka bhp ochrona środowiska ppoż